Responsive image
DiNOQ Platform คืออะไร ?

เป็นเครื่องมือพัฒนา และบริหารจัดการซอร์ฟแวร์ แบบออนไลน์บนคลาวด์ 100% พร้อมแอปสำเร็จรูป 


ด้วยความรวดเร็วในการพัฒนาแบบ 10X 
ในขณะที่ใช้คนดูแลน้อยกว่าเดิมสูงสุด 10X 
ไดโนคิวแอปสำเร็จรูป

ซอร์ฟแวร์ที่เริ่มใช้ได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาเพิ่มเติมได้Responsive image

Responsive image


ความสามารถของแพลตฟอร์ม

ลดกระบวนการที่ยุ่งยาก ปรับมาใช้ดิจิตอลในการช่วยทำงาน


Responsive image

Get Support

Entrepreneurs can request support from government agencies

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image