ไดโนคิว ไลน์โอเอ เทมเพลต

ในราคาที่คุณจ่ายไปจะไม่ได้แค่ซอร์ฟแวร์ใช้งาน แต่คุณจะได้ทั้ง ซอร์สโค้ด เครื่องมือพัฒนา เครื่องมือปรับแต่ง เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณในแบบคุณได้ ทีไม่สามารถหาจากที่อื่นได้


แพลตฟอร์มซูเปอร์แอพ

- ค่าแรกเข้าใช้งานเริ่มต้นที่ : 15,000 บาท (เก็บครั้งเดียวตลอดการใช้งาน)
- ค่ารายเดือนเริ่มต้นที่ : 2,900 บาท
* ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวม ค่าออกแบบภาพกราฟฟิก และการจัดทำ Line OA ของลูกค้า

Line OA

Responsive image
Responsive image

แพลตฟอร์มขายอาหารออนไลน์

- ค่าแรกเข้าใช้งานเริ่มต้นที่ : 3,000 บาท (เก็บครั้งเดียวตลอดการใช้งาน)
- ค่ารายเดือนเริ่มต้นที่ : 599 บาท
* ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวม ค่าออกแบบภาพกราฟฟิก และการจัดทำ Line OA ของลูกค้า

Line OA

Responsive image
สำหรับลูกค้า
Responsive image
Responsive image
สำหรับร้านค้า
Responsive image


แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์

- ค่าแรกเข้าใช้งานเริ่มต้นที่ : 3,000 บาท (เก็บครั้งเดียวตลอดการใช้งาน)
- ค่ารายเดือนเริ่มต้นที่ : 599 บาท
* ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวม ค่าออกแบบภาพกราฟฟิก และการจัดทำ Line OA ของลูกค้า

Line OA

Responsive image
สำหรับลูกค้า
Responsive image
Responsive image
สำหรับร้านค้า
Responsive image

แพลตฟอร์มจองคิวบริการออนไลน์

- ค่าแรกเข้าใช้งานเริ่มต้นที่ : 3,000 บาท (เก็บครั้งเดียวตลอดการใช้งาน)
- ค่ารายเดือนเริ่มต้นที่ : 299 บาท
* ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวม ค่าออกแบบภาพกราฟฟิก และการจัดทำ Line OA ของลูกค้า

Line OA

Responsive image
สำหรับลูกค้า
Responsive image
Responsive image
สำหรับร้านค้า
Responsive image

แพลตฟอร์มขายแพคเกจครวจสุขภาพออนไลน์

- ค่าแรกเข้าใช้งานเริ่มต้นที่ : 3,000 บาท (เก็บครั้งเดียวตลอดการใช้งาน)
- ค่ารายเดือนเริ่มต้นที่ : 499 บาท
* ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวม ค่าออกแบบภาพกราฟฟิก และการจัดทำ Line OA ของลูกค้า

Line OA

Responsive image
สำหรับลูกค้า
Responsive image
Responsive image
สำหรับร้านค้า
Responsive image

แพลตฟอร์มค้นหาผู้เชี่ยวชาญออนไลน์

- ค่าแรกเข้าใช้งานเริ่มต้นที่ : 3,000 บาท (เก็บครั้งเดียวตลอดการใช้งาน)
- ค่ารายเดือนเริ่มต้นที่ : 499 บาท
* ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวม ค่าออกแบบภาพกราฟฟิก และการจัดทำ Line OA ของลูกค้า

Line OA

Responsive image
สำหรับลูกค้า
Responsive image
Responsive image
สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
Responsive image
* ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ค่าจ้างนักพัฒนาวันละ (8 ชั่วโมง) : 2,000 บาท
- ค่าจ้างนักออกแบบภาพกราฟฟิกวันละ (8 ชั่วโมง) : 4,000 บาท
- ค่าจ้างนักพัฒนาดูแลแพลตฟอร์ม ปรับแก้เล็กน้อย ไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติม เดือนละ : 3,000 บาท