แอพดาต้าเบสขนาดเล็ก

ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง รองรับการแสดงผล ทุกหน้าจอ ทุกอุปกรณ์


ข้อมูลพี้นฐาน


ข้อมูลลูกค้า

299 บาท / คน / เดือน

ข้อมูลสินค้า

299 บาท / คน / เดือน

ข้อมูลสินทรัพย์

299 บาท / คน / เดือน

คลังสินค้า/สาขา

299 บาท / คน / เดือน

ข้อมูลอาหาร

299 บาท / คน / เดือน

ข้อมูลผู้ติดต่อ

Coming soon

...

ข้อมูลผู้ขาย

Coming soon

...

ข้อมูลทีมขาย

Coming soon

...

ข้อมูลช่าง

Coming soon

...

ข้อมูลผู้สอน

Coming soon

...

ข้อมูลบทเรียน

Coming soon

...

คลังสินค้า


นำเข้าสินค้า

299 บาท / คน / เดือน

นำออกสินค้า

299 บาท / คน / เดือน

โอนย้ายสินค้า

299 บาท / คน / เดือน

การขาย


คะแนนสะสม

Coming soon

...

คูปองบัตรส่วนลด

299 บาท / คน / เดือน

ใบเสร็จรับเงิน

299 บาท / คน / เดือน

ใบรายจ่าย

299 บาท / คน / เดือน

ขายสินค้า

299 บาท / คน / เดือน

รับสินค้า

299 บาท / คน / เดือน

ข้อมูลใบเสนอราคา

299 บาท / คน / เดือน

ข้อมูลใบเสนอราคา2 (ใหม่)

299 บาท / คน / เดือน

ใบแจ้งหนี้

Coming soon

...

ใบลดหนี้

Coming soon

...

คืนเงิน

Coming soon

...

คำสั่งซื้อ

Coming soon

...

กระบวนการภายใน


การลางาน

299 บาท / คน / เดือน

การบริการ


บันทึกการรักษา

299 บาท / คน / เดือน

จองห้องพัก

299 บาท / คน / เดือน

จองคิวบริการ

299 บาท / คน / เดือน

การจองคิว

299 บาท / คน / เดือน

ค้นหาจองที่พัก

299 บาท / คน / เดือน

ร้านอาหารออนไลน์

299 บาท / คน / เดือน

หน้าร้านออนไลน์

299 บาท / คน / เดือน

การจองคิว 2

299 บาท / คน / เดือน

กู้ยืม


สัญญาเงินกู้

299 บาท / คน / เดือน

ชำระเงิน

Coming soon

...

อื่นๆ


ตะกร้าสินค้า

299 บาท / คน / เดือน