ตำแหน่งที่สมัคร (Position applied for) :ตำแหน่งงานว่าง (Vacancy number) :ชื่อ (Name) :นามสกุล (LastName)อีเมล (Email) :ชื่อ (Name) :นามสกุล (LastName)ชื่อ (Name) :นามสกุล (LastName)ชื่อ (Name) :นามสกุล (LastName)