ID :ชื่อบริษัท :ชื่อคนติดต่อ :1. ธุรกิจคุณอยู่ในตลาดธุรกิจที่ หากถูกเข้าครอบรองด้วยสินค้าหรือบริการใดแล้ว เป็นเปอร์เซ็นจำนวนมาก จะ ทำให้ลูกค้าคงอยู่ถาวรกับเราตลอดไป Winer take most :2. สินค้าหรือบริการของคุณอยู่ในรูปแบบดิจิทัล สามารถส่งผ่านช่องทางดิจิทัลได้ :3. ความสามารถในการชยายตัว ของช่องทางการกระจายสินค้าหรือบริการของคุณ :4. ความสามารถในการปิดการขายสินค้าหรือบริการ เร็วในไม่กี่นาที หรือใช้เวลาหลายเดือน :5. ความสามารถ และช่องทางที่ลูกค้าเราสามารถบอกต่อตนรู้จักให้มาใช้ สินค้าหรือบริการ ของเรา
 :6. ความสามารถในการชยายตัว ของกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการของคุณ :7. ความสามารถในการชยายตัว ของบริการหลังการขาย สำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ
 :8. โครงสร้างองค์กรที่สามารถรองรับการขยายตัวของสินค้าหรือบริการ ทั้งในและนอกประเทศ :9. มีขนาดของตลาดที่ใหญ่พอ สามารถรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ :10. มีอัตตรากำไรของผลิตภัณฑ์ที่มากพอ ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยวิธีโตแบบก้าวกระโดด :
1DinoQ Thailand Co.,Ltd.40909090404040909090
2dinoqBlitzscaling50306090107010906060