ประเมิณคะแนนโมเดลธุรกิจของคุณ (Business Model Scorecard)1. ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจของคุณแข็งแกร่งและป้องกันคู่แข่งคุณได้แค่ไหน?

2. การใช้ประโยชน์จากความสามารถและข้อได้เปรียบที่เรามี
คุณได้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่เรามีและความสามารถที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมหรือไม่?

3. การรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรา
ลูกค้าของคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีความเสี่ยง ในการเปลี่ยนไปใช้โซลูชันอื่นมากน้อยเพียงใด?

4. ความมั่นคงของรายได้
รายได้ของคุณสามารถเกิดขึ้นซ้ำในระดับใด?

5. การเติบโต
ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้ดีเพียงใด?

6. เวลา
คุณกำลังจะเข้าสู่ตลาดนี้ในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่?

7. ง่ายต่อการเริ่มใช้งานและการใช้งานจริง
กลุ่มเป้าหมายของคุณจะกลายเป็นลูกค้าของคุณได้ดีเพียงใด?

8. โครงสร้างราคา
การตั้งค่าโครงสร้างต้นทุนของฉันดีแค่ไหน?

9. การลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ และโมเดลธุรกิจของคุณปกป้องคุณจากคู่แข่งได้ดีเพียงใด?

10. ความต้องการการลงทุน
คุณต้องการเงินเท่าไหร่?

11. ระยะเวลาออกสู่ตลาด
ระยะเวลาในการสร้างสินค้าออกสู่ตลาด(Time to Market) คือเท่าไหร่?

12. คุณภาพและประสบการณ์ของทีมคุณ
คุณมีทีมงานที่สามารถทำงานให้สำเร็จได้หรือไม่?