ยี่ห้อ (Make) :รุ่น (Model) :ปี (Year) :ชื่อ (Name) :เบอร์โทรศัพท์ (Telephone) :ราคา (Price) :
ยุพาพักตร์