ไดโนคิว เทมเพลต แอพสำเร็จรูป

ในราคาที่คุณจ่ายไปจะไม่ได้แค่ซอร์ฟแวร์ใช้งาน แต่คุณจะได้ทั้ง ซอร์สโค้ด เครื่องมือพัฒนา เครื่องมือปรับแต่ง เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณในแบบคุณได้ ทีไม่สามารถหาจากที่อื่นได้

Responsive image


การบริการ


ลงทะเบียนเกษตรกร
0 บาท / เดือน
ข่าวสารการเกษตร
0 บาท / เดือน
ร้านออนไลน์
0 บาท / เดือน
กลุ่มเกษตรกร
0 บาท / เดือน
จัดการผลผลิต
0 บาท / เดือน
จองผลผลิต
0 บาท / เดือน
ตลาดการเกษตร
0 บาท / เดือน
วางแผนผลผลิต
0 บาท / เดือน
ตลาดค้าส่งออนไลน์
0 บาท / เดือน

* ราคานี้คือราคาต่อ 1 ผู้ดูแล โดยที่มีสมาชิกได้สูงสุด 1,000 สมาชิก.
โดยจะได้ซอร์สโค้ดที่สามารถพัฒนาต่อเติมได้.
รายการเฉพาะบุคคล


จัดการข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลเกษตรกร
0 บาท / เดือน