โควิท19 เทมเพลต แอพสำเร็จรูป

....

แอพ

ไลน์โอเอ (Line OA)
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน
โมบายแอพ
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน


การบริการ


ลงทะเบียน
0 บาท / เดือน
ร้องขอความช่วยเหลือ
199 บาท / เดือน
ลงทะเบียนเดินทาง
199 บาท / เดือน
รายงานการกักตัว
199 บาท / เดือน
แจ้งข้อมูล
199 บาท / เดือน
โครงการบริจาค
499 บาท / เดือน
แผนที่เฝ้าระวัง
399 บาท / เดือน
ข้อมูล ข่าวสาร
199 บาท / เดือน

* ราคานี้คือราคาต่อ 1 ผู้ดูแล โดยที่มีสมาชิกได้สูงสุด 1,000 สมาชิก.
โดยจะได้ซอร์สโค้ดที่สามารถพัฒนาต่อเติมได้.
รายการเฉพาะบุคคล


รายการบริจาคของฉัน
0 บาท / เดือน
รายการบริจาคของโครงการ
0 บาท / เดือน
จัดการข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลลูกค้า
0 บาท / เดือน
ข้อมูลร้องขอความช่วยเหลือ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลข่าวสารบทความ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการเดินทาง
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการแจ้งข้อมูล
0 บาท / เดือน
ข้อมูลสิ่งของบริจาค
0 บาท / เดือน
ข้อมูลรายงานการกักตัว
0 บาท / เดือน
ข้อมูลรายการบริจาคสิ่งของ
0 บาท / เดือน