ไดโนคิว เทมเพลต แอพสำเร็จรูป

ในราคาที่คุณจ่ายไปจะไม่ได้แค่ซอร์ฟแวร์ใช้งาน แต่คุณจะได้ทั้ง ซอร์สโค้ด เครื่องมือพัฒนา เครื่องมือปรับแต่ง เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณในแบบคุณได้ ทีไม่สามารถหาจากที่อื่นได้

Responsive image


แอพ

ไลน์โอเอ (Line OA)
0 บาท / ผู้ใช้ / เดือน


การบริการ


ลงทะเบียนพยาบาล
0 บาท / เดือน
ลงทะเบียนผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
เวชระเบียน
0 บาท / เดือน
บันทึกผลวินิจฉัย
0 บาท / เดือน
นัดหมายแพทย์
0 บาท / เดือน
ลงทะเบียนคนไข้ใน
0 บาท / เดือน
ส่งต่อผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
สั่งจำหน่ายผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
งานห้องพิเศษ
0 บาท / เดือน
ลงทะเบียนแพทย์
0 บาท / เดือน
ซักประวัตร
0 บาท / เดือน
สั่งจ่ายยา
0 บาท / เดือน
ห้องตรวจแพทย์
0 บาท / เดือน
สติ๊กเกอร์ยา
0 บาท / เดือน
ลงรายการหัตถการ
0 บาท / เดือน
งานโภชนาการ
0 บาท / เดือน
งานห้อง เตียงผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ลงทะเบียนผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ส่งตรวจผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
บันทึกข้อมูลห้องฉุกเฉิน
0 บาท / เดือน
บันทึกอาการสำคัญผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
สั่งจ่ายเวชภัณฑ์
0 บาท / เดือน
งานทันตกรรม
0 บาท / เดือน
ผลแลปผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
สิทธิ์การรักษา
0 บาท / เดือน

* ราคานี้คือราคาต่อ 1 ผู้ดูแล โดยที่มีสมาชิกได้สูงสุด 1,000 สมาชิก.
โดยจะได้ซอร์สโค้ดที่สามารถพัฒนาต่อเติมได้.
บริการส่งเสริมสุขภาพ


ฝากครรภ์
0 บาท / เดือน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0 บาท / เดือน
วัคซีน
0 บาท / เดือน
งานห้องคลอด
0 บาท / เดือน
วางแผนครอบครัว
0 บาท / เดือน
รายการเฉพาะบุคคล


...
0 บาท / เดือน
แดชบอร์ดภาพรวมธุรกิจ แต่ละมุมมอง


...
0 บาท / เดือน
จัดการข้อมูลรายการ หรือรายการดำเนินการ


...
0 บาท / เดือน
จัดการข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพยาบาล
0 บาท / เดือน
ข้อมูลเวชระเบียน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลทันตกรรม
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้องฉุกเฉิน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลโภชนาการ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลบัญชีเวชภัณฑ์
0 บาท / เดือน
ข้อมูลแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการเสียชีวิต
0 บาท / เดือน
ข้อมูลพนักงาน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลหมอ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้องตรวจแพทย์
0 บาท / เดือน
ข้อมูลนัดหมาย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลค่าใช้จ่าย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการตรวจรักษา
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการหัตถการ
0 บาท / เดือน
ข้อมูล ICD10
0 บาท / เดือน
ข้อมูลประเภทวินิจฉัยโรค
0 บาท / เดือน
ข้อมูลโรงพยาบาล
0 บาท / เดือน
ข้อมูลเงินเดือนพนักงาน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลคลีนิคพิเศษ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลชำระเงิน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้อง เตียงผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้อง เตียงผู้ป่วย
0 บาท / เดือน
ข้อมูลงานอนามัยเด็ก
0 บาท / เดือน
ข้อมูลสูตรยาของหมอ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลบัญชีการบาดเจ๊บ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลยา
0 บาท / เดือน
ข้อมูลรายการวิธีใช้ยา
0 บาท / เดือน
ข้อมูล...
0 บาท / เดือน
ข้อผู้ป่วยใน
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้องพิเศษ
0 บาท / เดือน
ข้อมูลห้องคลอด
0 บาท / เดือน
ข้อมูลการฝากครรภ์
0 บาท / เดือน
ข้อมูลบัญชีวิธีรักษา
0 บาท / เดือน
ข้อมูลบัญชีโรค
0 บาท / เดือน