ไดโนคิวคลาวด์ ชุดไอเอ็มพลอยยี่ มินิแอพ

ในราคาที่คุณจ่ายไปจะไม่ได้แค่ซอร์ฟแวร์ใช้งาน แต่คุณจะได้ทั้ง ซอร์สโค้ด เครื่องมือพัฒนา เครื่องมือปรับแต่ง เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณในแบบคุณได้ ทีไม่สามารถหาจากที่อื่นได้

Responsive image


การบริการ


จัดการรายการเงินเดือน
0 บาท / เดือน
รายงาน
0 บาท / เดือน
การเรียนรู้ ฝึกอบรม
0 บาท / เดือน
จัดการตำแหน่งงานที่ว่าง
0 บาท / เดือน
สวัสดิการเงินกู้
0 บาท / เดือน
จัดการพนักงานเข้าใหม่
0 บาท / เดือน
พนักงาน
0 บาท / เดือน
โครงสร้างองค์กร
0 บาท / เดือน
การทดสอบ แบบประเมิณ
0 บาท / เดือน
สมัครงาน
0 บาท / เดือน
ประเมิณผลปฏิบัติงาน
0 บาท / เดือน
จัดการสัญญาพนักงาน
0 บาท / เดือน
ตารางการทำงาน
0 บาท / เดือน
การลางาน
0 บาท / เดือน
แผนการฝึกอบรม
0 บาท / เดือน
จัดการนัดหมาย
0 บาท / เดือน
การเบิกจ่ายของพนักงาน
0 บาท / เดือน

* ราคานี้คือราคาต่อ 1 ผู้ดูแล โดยที่มีสมาชิกได้สูงสุด 1,000 สมาชิก.
โดยจะได้ซอร์สโค้ดที่สามารถพัฒนาต่อเติมได้.
รายการเฉพาะบุคคล


จัดการข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลเกษตรกร
0 บาท / เดือน