เทมเพลตยานยนต์

...


ซ่อมรถ1

ใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้า.

ซ่อมรถ2

ใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้า.

ขายรถ

ใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้า.

ประกันรถ

ใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้า.