เทมเพลตธุรกิจ

...


ธุรกิจบริการ1

ใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้า.

ธุรกิจประกัน

ใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้า.

ธุรกิจบริการ2

ใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้า.

ธุรกิจที่ปรึกษา

ใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้า.

ธุรกิจบริการ3

ใช้สื่อสารข้อมูลให้ลูกค้า.

จัดการข้อมูลลูกค้า

เก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล.

จัดการข้อมูลสินค้า

เก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล.

รับสินค้า

เก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล.

ขายสินค้า

เก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล.