ปัญหา และข้อควรระวังในการใช้งานไดโนคิวคลาวด์ 


ง่าย และสนุก ในการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง. เหมาะสำหรับ นักพัฒนาแอพ พนักงานไอที นักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป.
Responsive image

รายการข้อจำกัด (Know issuese)


ยืนยันเมื่อ 19 มีนาคม 2564

- การตั้งชื่อ DataModel ต้องลงท้ายด้วย DB เช่น CusomerDB, HospitalDB, ProductTransactionDB เป็นต้น


ยืนยันเมื่อ 15 มกราคม 2564

- ใน DataModel ต้องกำหนดข้อมูลในลำดับที่ 2 (Order = 2) ให้มีค่า ต้องเป็น True (Require = true) ไม่งั้นตอน FormValidate มันจะ Error ในกรณีที่ยังมี require field ตัวอื่นๆอยู่อีก


ยืนยันเมื่อ 15 มกราคม 2564

- ใน DataModel ฟิลด์ ID ห้ามมี Type เป็น hidden จะทำให้ Update กับ Delet ไม่ได้

รายการปัญหา


ยืนยันเมื่อ 5 มกราคม 2566

- ปัญหา : หลังจากที่ลบผู้ใช้ ออกจากโครงการแล้ว ไม่ได้ลบ project plan ออกจากโปรไฟล์ของผู้ใช้ ทำให้ยังเห็นโครงการอยู่


ยืนยันเมื่อ 28 ธันวาคม 2565

- ปัญหา : ไฟล์ SBPDevProLogicUserRoleList ในโครงการ DiNOQ Admin กำหนดค่าการรับข้อมูลสูงสุดไว้ที่ 1400 อาจมีปัญหาในอนาคต


ยืนยันเมื่อ 18 ธันวาคม 2565

- ปัญหา : RawData ใน DataModel มีปัญหาเกี่ยวกับ Browser มีปรับบางอย่าง จึงทำการ comment เพื่อไม่ให้บันทีกค่านี้


ยืนยันเมื่อ 18 ธันวาคม 2565

- ปัญหา : มีข้อมูลขยะ (Un-link resource) ในระบบ File Storage จำนวนมาก

รายการงานที่ต้องทำ


ยืนยันเมื่อ 5 มกราคม 2566

- งานที่ต้องทำ : หลังจากที่ทำการโคลน (Clone) แอพเทมเพลตขึ้นมาใหม่ ต้องเพิ่มลอจิกการใส่ข้อมูล ProgramLogic เข้าไปที่ Application Role


ยืนยันเมื่อ 26 ธันวาคม 2565

- งานที่ต้องทำ : ในโครงการประเภท shop หน้าร้านที่ใช้ขายสินค้า ในกรณีที่มีการซื้อสินค้าหลายชิ้น ต้องทำการแยกบิลเป็นชุด ของผู้ขายแต่ละคน


ยืนยันเมื่อ 20 ธันวาคม 2565

- งานที่ต้องทำ : แยกข้อมูล Transaction เป็น 2 DataModel ใช้แยกเก็บข้อมูลสินค้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ กับข้อมูลสินค้าที่มีสถานะเสร็จสิ้นการขายแล้ว


ยืนยันเมื่อ 29 กรกฎาคม 2565

- งานที่ต้องทำ : กำหนดให้สามารถใช้งาน DataModel ที่อยู่ภายในโครงการตามที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยใช้ข้อมูลจาก Application Role


ยืนยันเมื่อ 30 มิถุนายน 2565

- งานที่ต้องทำ : กำหนดขอบเขตการใช้งานฟังก์ชัน data.Sys


ยืนยันเมื่อ 10 มิถุนายน 2565

- งานที่ต้องทำ : เพิมการเข้าใช้ระบบโดยยืนยันผ่าน Social Network และ ใบหน้า


ยืนยันเมื่อ 10 มิถุนายน 2565

- งานที่ต้องทำ : ปรับลอจิกในการสร้างฟิลด์ ID ของ LogicHistory ให้เป็น pattern เหมือนกับ ProgramLogic และเปลี่ยนวิธีการโหลด LogicHistory


ยืนยันเมื่อ 10 มิถุนายน 2565

- งานที่ต้องทำ : ทำการเข้ารหัส URL ของ E-Learning Streaming resource ก่อนส่งไปที่ปลายทาง


ยืนยันเมื่อ 10 มิถุนายน 2565

- งานที่ต้องทำ : ทำให้ซอร์สโค้ดเวอร์ชันบนไดโนคิว สามารถทำการติด Tag ได้ และสามารถใส่คำอธิบายตอนที่ทำการบันทึกซอร์สโค้ดได้


ยืนยันเมื่อ 10 มิถุนายน 2565

- งานที่ต้องทำ : Delete binary when save or update operation